Galeria AT

 

JOANNA ADAMCZEWSKA

Kot i róża / Cat and rose

20 - 31.10.2014

 

Praca artystki pod przewrotnym tytułem „Kot i róża”, która „totalnie” aranżuje przestrzeń Galerii AT, odnosi się do słowa „dywersyfikacja” (w łac. divertere - urozmaicać lub odwracać). Poszczególne litery tego wyrazu w wersji angielskiej - d i v e r s i f i c a t i o n - zostały przez artystkę namalowane bezpośrednio na ścianach galerii. Słowo znane i funkcjonujące obecnie przede wszystkim w ekonomi, określające różne czynności prowadzące do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, w wypadku realizacji Joanny Adamczewskiej nabiera nowego znaczenia.

The latest work of the artist in deceitful way of "Cat and rose," which "totally" AT Gallery arranges space, refers to the word "d i v e r s i f i c a t i o n" (in Latin. Diverter - add variety or inverted). The word known and currently operating primarily in the economy, defining the various steps leading to the reduction of investment risk in the event of the implementation of Joanna Adamczewska takes on new meaning.