Galeria AT

KATARZYNA BOGUSZ

Punto stabile

14 - 24.11.2023

 

Katarzyna Bogusz (ur. 1990); absolwentka Fotografii na UA w Poznaniu w Pracowni Fotografii prof. Konrada Kuzyszyna oraz prof. Krzysztofa J. Baranowskiego, uzupełnionej aneksem w Pracowni Rysunku prof. Jarosława Kozłowskiego. Ukończyła także Teatrologię na UAM w Poznaniu. Zajmuje się instalacją site specific, wykorzystując niestandardowe przestrzenie wystawiennicze. Szczególnie istotny jest dla niej aspekt performatywny, a większość z jej prac ma charakter medytacyjny i jest relacją zawieszoną w czasie. Podejmuje tematy związane z naturą, czasem i entropią, szukając połączeń między sztuką wschodu a kulturą europejską.
O pracy obecnie prezentowanej w Galerii AT autorka mówi: Najstabilniejsze jest to, co upadło. Rzeczy ciążą w kierunku swojego wnętrza. Stają się coraz bardziej gęste, osiągając najwyższy stan zespolenia materii, nieprzepuszczalny, niewzruszony. Światło, które z natężenia zapada się w siebie, przekracza przeciwieństwa nie powodując dłużej obrazu. Wygasza je we wnętrzu oka. Złudzenie, nie pozwala zobaczyć samego siebie. ‘Punto stabile’ termin zaczerpnięty z barokowego trompe l’oeil, staje się w tym ujęciu miejscem właściwej perspektywy do patrzenia na, i przez iluzję. Rozpuszcza obrazy, które stają się czyste, nieuwarunkowane.
 
Katarzyna Bogusz (b. 1990); graduate of photography at the University of Fine Arts in Poznań in Photography Studio of Prof. Konrad Kuzyszyn and Prof. Krzysztof J. Baranowski supplemented with an annex in Drawing Studio of Prof. Jarosław Kozłowski. She also graduated in Theater Studies from Adam Mickiewicz University in Poznań.
She deals with site specific installations, using non-standard exhibition spaces. The performative aspect is particularly important to her, and most of her works are meditative and are accounts suspended in time. She deals with topics related to nature, time and entropy, looking for connections between Eastern and European culture/art.