Galeria AT

 

 

RAFAŁ GÓRCZYŃSKI

Tanato

20.02. - 02.03.2012

Rafał Górczyński (ur. 1980 r. w Szamotułach); w latach 2000-2005 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie UAP). W 2004 roku był na stypendium w Fachhochschule Hannover Design und Medien EXPO Plaza. Dyplom w pracowni prof. Zdzisława Łosińskiego z zakresu Architektury Wnętrz. Aneks do dyplomu w pracowni prof. Sławomira Brzoski z zakresu rzeźby. W 2011 obronił doktorat na UAP. Obecnie pracuje jako as. w IX Pracowni Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych UA w Poznaniu. W sztuce zajmuje się przede wszystkim instalacją, rzeźbą. Prace wystawiał na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w MCSW Inner Space, Poznań, Galerii Naród Sobie, Poznań, Galerii Post-Office, Poznań, Galerii Agora, Wrocław, Bunkier Sztuki, Kraków, Galerii U Jezuitów, Poznań.  Mieszka i pracuje w Poznaniu i Berlinie.

Twórczość artystyczna Rafała Górczyńskiego opiera się przede wszystkim na umiejętności aranżacji przestrzeni i na intrygującym wpisywaniu się w jej konteksty. Instalacje artysty budowane najczęściej z wielu dopełniających się elementów są integralnie powiązane z zastaną przestrzenią / kubaturą sali galerii. Bardzo często prace artysty odwołują się do aspektów symbolicznych jak np. w pracy „Od przestrzeni do miejsca”, gdzie kolor czerwony jest dla niego wyrazem życiowego potencjału i „przebudzenia ku odczuwaniu”. O sztuce Rafała Górczyńskiego tak pisał prof. Piotr Kurka: [...] Myślę, że dla wielu prac Górczyńskiego pojęcie przemiany ma fundamentalne znaczenie, tym bardziej, że jest to przemiana zawsze dążąca do równowagi.[...] Górczyński buduje swoje aranżacje z jakąś niezwykłą elegancją i lekkością a jednocześnie szacunkiem dla architektonicznej przestrzeni. I nie będzie nadużyciem wskazanie w stronę wschodnich proweniencji. To lekkość, którą można spotkać w zenistycznych bramach Tori, które  prowadzą do nikąd, podkreślając znaczenie pustki. W najnowszych pracach artysta coraz częściej wykorzystuje znaczenie światła, którym kreuje nowe przestrzenie i klimaty, jak i projekcję filmów wideo będącą dopełnieniem całej wieloelementowej instalacji. O swojej wystawie (instalacji) prezentowanej w Galerii AT autor mówi: „Inspiracją do powstania pracy p.t. „Tanato” jest niewątpliwie zainteresowanie tanatofobią - rodzaju izolowanej fobii, chorobliwego lęku przed śmiercią i umieraniem. Jest to kontynuacją moich przemyśleń związanych z egzystencją jednostki w dzisiejszym świecie.”

----------

 Rafał Górczyński was born in 1980. At the age of 20 starts education Academy of Fine Arts in Poznan Faculty of Architecture and Design. The art of sculpture and architecture interrupts until the end of the study.   In 2005, begins work as an Assistant at the Sculpture and Perfoming Arts Department of Space Activity  with Prof. Sławomir Brzoska. In their work combines the experience of sculpture, design and architecture in an art installation. At the same time works as designer exhibition, architecture office design. In 2010, begins to doctoral studies at the Department of Space Activity. The art you create is a combination of experience and architectural sculpture. In 2011 is a doctorate from the scope of the sculpture. The art he create defines as: I always take my attention to many ingredients, for example: the smell, the breath, shape, possibilities with has this place, and than I can make changes, I create my art statement.   This concept gives me a possibility to create new quality of understanding art. and human in today’s world. Through my work’s I can share this kind of thinking and arouse passion to other people.

More: www.rafalgorczynski.com