Galeria AT

RAFAŁ GÓRCZYŃSKI
 
Wszyscy / Everyone
 
17.02 - 03.03.2023
 
 

Rafał Górczyński (ur. 1980 r.); w latach 2000-2005 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie UAP). W 2004 roku był na stypendium w Fachhochschule Hannover Design und Medien EXPO Plaza. Dyplom w pracowni prof. Zdzisława Łosińskiego z zakresu Architektury Wnętrz. Aneks do dyplomu w pracowni prof. Sławomira Brzoski z zakresu rzeźby. Od 2019 jest profesorem UAP. Obecnie pracuje w IV Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby w UAP. W sztuce zajmuje się przede wszystkim instalacją, rzeźbą. Prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w MCSW Inner Space, Poznań, Galerii Naród Sobie, Poznań, Galerii Post-Office, Poznań, Galerii Agora, Wrocław, Bunkier Sztuki, Kraków, Galerii U Jezuitów, Poznań, Galerii TRAFO, Szczecin, Galerii Miejskiej BWA, Bydgoszcz, COPYRIGHT projektraum, Berlin, Hongkong Musse Gallery, Chiny, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, Shenzhen Fringe Art Centre, Chiny.  Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Twórczość artystyczna Rafała Górczyńskiego opiera się przede wszystkim na umiejętności aranżacji przestrzeni i na intrygującym wpisywaniu się w jej konteksty. Instalacje artysty budowane najczęściej z wielu dopełniających się elementów są integralnie powiązane z zastaną przestrzenią / kubaturą sali galerii. Bardzo często prace artysty odwołują się do aspektów symbolicznych jak np. w pracy „Od przestrzeni do miejsca”, gdzie kolor czerwony był dla niego wyrazem życiowego potencjału i „przebudzenia ku odczuwaniu”. O sztuce Rafała Górczyńskiego tak pisał prof. Piotr Kurka: [...] Myślę, że dla wielu prac Górczyńskiego pojęcie przemiany ma fundamentalne znaczenie, tym bardziej, że jest to przemiana zawsze dążąca do równowagi. [...] Górczyński buduje swoje aranżacje z jakąś niezwykłą elegancją i lekkością a jednocześnie szacunkiem dla architektonicznej przestrzeni. I nie będzie nadużyciem wskazanie w stronę wschodnich proweniencji. To lekkość, którą można spotkać w zenistycznych bramach Tori, które  prowadzą do nikąd, podkreślając znaczenie pustki. W swoich pracach artysta wykorzystuje także znaczenie światła, którym kreuje nowe przestrzenie i klimaty, jak i projekcję filmów wideo będącą dopełnieniem całej wieloelementowej instalacji.

Więcej / More: www.rafalgorczynski.com