Galeria AT

 

PRZEMYSŁAW JASIELSKI

HI-FI

11 - 15.02.2002

 

 

Przemysław Jasielski zajmuje się w sztuce przede wszystkim instalacją multimedialną, budowaniem obiektów i aranżacji przestrzennych, w których zestawia tzw. przedmioty gotowe z urządzeniami elektronicznymi tj. starymi telewizorami, komputerami etc. Artysta tworzy instalacje / także akustyczne /, w których "dobra" współczesnej technologii, często umiejętnie spreparowane przez autora i mające wygląd archaiczny, stanowią zazwyczaj jedynie intencyjny pretekst do ujawniania zagadkowych i intrygujących zdarzeń sytuacyjno-artystycznych. Użycie "wysokiej" technologii, która coraz bardziej warunkuje nasze codzienne życie, przenika się tu z poetycką magią przedstawień odnoszących się w jakimś sensie do zwykłych i "stereotypowych" doświadczeń życiowych. W pracach Jasielskiego istotnym aspektem kreacyjnym jest fakt szczególnej i przemyślanej prowokacji intelektualnej. Widoczne to było zwłaszcza w cyklu prac artysty, w których pojawiał się przewodni motyw "anioła", irracjonalnego zjawiska, głęboko zakorzenionego w mentalności ludzi. Twórca podejmuje w swojej sztuce specyficzną grę z wyobraźnią i mądrością widza, z jego przyzwyczajeniami ukształtowanymi przez rutynę współczesnej rzeczywistości; z jego, często tradycjonalnie uproszczonym, postrzeganiem zjawiskowego bogactwa świata przedmiotów i własnej w nim obecności.