Galeria AT

 

Przemysław Jasielski

Oracle

09-20.03.2020

 

Oracle w przewrotny sposób umożliwia doświadczenie mitu wyroczni, która w enigmatyczny sposób może przewidzieć naszą przyszłość. Praca wprost odwołuje się do podświadomych już tradycji kulturowych, takich jak chiromancja i wyrocznia starogrecka, których wróżba jest trudna do zweryfikowania. Po zeskanowaniu linii papilarnych widza, maszyna przekazuje los. Cała instalacja to zaprogramowana maszyna, która losowo ujawnia swoją osobowość - czasami proroctwa drażnią bezpośrednio widza (od czasu do czasu pokazując komunikaty typu: „może dzisiaj randka?” lub „masz takie piękne oczy”). Praca współgra z koncepcją sztucznej inteligencji i ma na celu tworzenie maszyn o cechach ludzkich, z ironicznym przyjęciem zaufania, jakie pokładamy w nowoczesnej technologii. [Przemysław Jasielski]

In a perverse way, Oracle allows you to experience the myth of the oracle, which can predict our future in an enigmatic way. The work directly refers to subconscious cultural traditions, such as palmistry and the ancient Greek oracle, the prophecy of which is difficult to verify. After scanning the viewer's fingerprints, the machine hands over the ticket. The entire installation is a programmed machine that randomly reveals its personality - sometimes the prophecies directly irritate the viewer (occasionally showing messages such as: "maybe a date today?" or "you have such beautiful eyes"). The work resonates with the concept of artificial intelligence and aims to create machines with human characteristics, with an ironic take on the trust we place in modern technology. [Przemysław Jasielski]