Galeria AT

 

 
 
ARTUR KLINOW
ŁAKOME KĄSKI DZIEDZICTWA
ŚWIATOWEJ KULTURY
11 - 15.12.2000
 
 
Wystawa "Łakome kąski dziedzictwa światowej kultury" nawiązywała bezpośrednio do klasycznych dzieł malarskich, a w szczególności do aktów kobiecych - tj. Angelika, Gala, Danaia, Cleopatra, Venus, Procris. Poszczególne postaci (wycięte z albumów o malarstwie) umieścił na starych patelniach i eksponował je w gablotach zawieszonych na ścianie galerii. 
 Trafna jest konstatacja Eulalii Domanowskiej, iż twórczość Klinowa - "znakomicie wpisuje się w nurt filozoficzny postmodernizmu, choć klimat negatywności równoważy śmiechem, a ironia i cynizm stają się bronią przeciwko panice."