Galeria AT

 

 WALDEMAR KREMSER

“A” (WIELKI SŁOWNIK)

13 - 24.03.2006

 

 

Waldemar Kremser należy do artystów, którzy realizują swoje prace bez szczególnego rozgłosu; są to najczęściej ściszone wypowiedzi o personalnym zabarwieniu, realizowane bardzo często także w tzw. przestrzeniach niegaleryjnych. Zajmuje się w swojej twórczości przede wszystkim fotografią artystyczną, instalacją, rysunkiem i unikatową książką artystyczną. Na początku swojej twórczości wykonywał m.in. intrygujące cykle rysunkowe; na dużych formatach szarego papieru pakowego, w ikonografii oszczędne, wrażliwie traktujące kreskę, nawiązujące bezpośrednio do świata natury (przyrody). Jednym z ważniejszych „narzędzi” artystycznych jakim się posługuje Kremser w swojej pracy artystycznej był zawsze aparat fotograficzny, z którym praktycznie się nie rozstaje. Wykonane zdjęcia są dla niego niejednokrotnie inspiracją do tworzenia kolejnych prac (instalacji, książek). W latach dziewięćdziesiątych zrealizował bardzo sugestywny i przejmujący w wyrazie cykl obiektów książkowych poświęconych problemowi Holokaustu. Tragiczny los narodu żydowskiego był również przewodnim motywem jego innych prac np. sitodruki na płótnie. Twórczość artysty jest głęboko osadzona w indywidualnym doświadczaniu rzeczywistości, tam jest skierowany przede wszystkim akcent w jego artystycznych penetracjach. Uwarunkowanie personalistyczne głównie kształtujące aktywność Waldemara Kremsera ukonstytuowało się między innymi w wystawach tj. „Zjednoczenie Europy” czy „Potop 2”, prezentowanych kilka lat temu w Galerii AT. W ostatnim czasie artysta czerpie intelektualne i duchowe inspiracje z Wielkiego Słownika Polsko-Niemieckiego. Swoją wypowiedź artystyczną „redukuje” w tym wypadku do wyboru oraz utrwalenia na planszach (techniką własną) słów-haseł, które znajduje na przypadkowo otwartych stronach słownika. Kontekst języków - polskiego i niemieckiego - nie jest tu przypadkowy, artysta od wielu lat egzystuje na granicy tych dwóch kultur językowych. Jak sam twierdzi: „Nowe znaczenie (całej pracy) powstaje w wyniku „wyborów” czy „wyszukiwań” autora odnoszących się do wyrazów skrajnych - znajdujących się na stronie, oraz poglądów autora na sztukę akurat w dniu wzięcia słownika do ręki i wyboru strony”.
 

 
Dariusz Nowacki tekst