Galeria AT

 
 
 
KSIĄŻKA I CO DALEJ 3 / BOOK AND WHAT NEXT 3
 
 
Joanna Adamczewska, Joanna Hoffmann, Jarosław Kozłowski, Waldemar Kremser, Waldemar Petryk, Cezary Staniszewski, Andrzej Szewczyk, Tomasz Wilmański
 
12 - 23.06.2000
 
 
Katalog (teksty: Piotr Rypson, Alicja Kępińska, Grzegorz Borkowski, Jaromir Jedliński, Tomasz Wilmański)
 
 
Trzecia edycja KSIĄŻKI I CO DALEJ, w roku 2000, miała na celu zaprezentowanie nowych prac z zakresu książki artystycznej realizowanych przez wybitnych artystów zajmujących się tego typu twórczością w Polsce. Wybór artystów, jaki dokonała galeria, był selektywny i miał na celu pokazanie widzom różnorodnych aspektów tej aktywności artystycznej, ciągle jeszcze w małym stopniu upowszechnionej i znanej; twórczości książkowej kojarzonej często niesłusznie np. z ilustrowaniem książek, czy z elegancką oprawą wydawniczą, co jest domeną przede wszystkim grafików warsztatowych i designerów komputerowych. Wystawa ta była konsekwencją dotychczasowej pracy galerii w sensie szeroko rozumianego propagowania sztuki książki i artystów podejmujących w swojej twórczości ten problem. Szczególnie ważny był to pokaz dla publiczności w Poznaniu, gdzie od wielu lat realizacją książek zajmuje się znaczna grupa artystów wywodzących się z różnych generacji i traktująca tą aktywność twórczą z różnych perspektyw i doświadczeń. Do trzeciej wystawy KSIĄŻKA I CO DALEJ zostali zaproszeni - Joanna Adamczewska, Joanna Hoffmann, Jarosław Kozłowski, Waldemar Kremser, Waldemar Petryk, Cezary Staniszewski, Andrzej Szewczyk, Tomasz Wilmański.  Artyści o dużym dorobku twórczym, którzy prezentowali swoje prace książkowe na wielu prestiżowych wystawach w Polsce i za granicą, jak również wszyscy związani byli z Galerią AT. Należący do różnych generacji artystycznych i doświadczeń twórczych; z jednej strony byli to prekursorzy tej aktywności tj. Jarosław Kozłowski i Andrzej Szewczyk, czy artyści, którzy pierwsze książki zrealizowali na początku lat 80-tych tj. Cezary Staniszewski, Joanna Adamczewska, Tomasz Wilmański, oraz artyści realizujący książki w latach ostatnich tj. Waldemar Petryk, Waldemar Kremser, Joanna Hoffmann. Dla większości z nich sztuka książki stanowi integralne i ważne dopełnienie aktywności artystycznej, dla niektórych jest podstawą ich języka wypowiedzi w sztuce. Trzecia edycja cyklu KSIĄŻKA I CO DALEJ była prezentacją autorską, jak zresztą bywało to w całej dotychczasowej działalności Galerii AT, i nie stawiała sobie za główny cel ukazanie szerokiego i pełnego spektrum problemu jakim jest książka artystyczna we współczesnej sztuce. Książki artystów, pokazywane na tej wystawie, przy swojej niewątpliwej różnorodności podejścia merytorycznego i ikonograficznych rozwiązań, należały do tzw. "obiektów książkowych", unikatowych dzieł, penetrujących przede wszystkim intelektualne i filozoficzne aspekty sztuki, w których walor estetyczny, wizualny stanowi w dużej mierze jedynie niezbędny "pretekst" do ukazywania personalnego widzenia fenomenu książki, jej obecności w sztuce i w szeroko rozumianej kulturze artystycznej.
 

 
Rafał Jakubowicz  tekst  pl  / text ang