Galeria AT

 
 
KSIĄŻKA I CO DALEJ 7 / BOOK AND WHAT NEXT 7
 
 
Roman Bromboszcz, Tomasz Misiak, Łukasz Podgórni
 
 
wystawa -"fail.unlimited"
 
Galeria AT
10 -14.03.2008
 
 
performance multimedialny - "The Plasma Collision AT Poruterak"
 
Galeria Aula / ASP
10.03.2008
 
 
Katalog (tekst: Mariusz Pisarski)
 
 
W siódmej edycji cyklu KSIĄŻKA I CO DALEJ Galeria AT prezentuje wystawę prac, oraz performance multimedialny (w sali Galerii Aula ASP) trzech młodych artystów – Romana Bromboszcza, Tomasza Misiaka, Łukasza Podgórniego – którzy zajmują się w sztuce szeroko rozumianą poezją wizualną, net artem, poezją cybernetyczną, działaniami typu performance dźwiękowy. Swoje utwory poetyckie, interaktywne animacje tekstowe / dźwiękowe jak i graficzne, realizowane za pomocą programów komputerowych, umieszczają najczęściej na stronach internetowych:
http://perfokarta.net
http://szafranchinche.ovh.org  
http://kaleka.net
W interaktywnych działaniach tworzą komputerową reinterpretację różnych poetyk awangardowych i nauki, w tym filozofii i cybernetyki. W praktyce artystycznej (często w grupowych akcjach typu performance) łączą muzykę elektroniczną, sztukę wizualną i poezję eksperymentalną, czerpiąc inspiracje zarówno z historycznych doświadczeń lingwistycznych np. futurystów, dadaistów czy konkretystów, jak i ze współczesnych możliwości animacji komputerowych. Tworzona przez nich grupowo poezja cybernetyczna, w której realizowane są także projekty bazujące na internecie określana jest jako gra językowa, „[…] w której chodzi o przeformułowanie niektórych z przeświadczeń, zakorzenionych w automatyzmie społecznych ocen. Występujemy przeciwko nieuzasadnionym podziałom na kategorie: "artysta", "naukowiec", "osoby trzecie". Istnieje wiele powodów, by przestać w ich rozróżnienie wierzyć. Znosimy różnice i głosimy świat po zagładzie jądrowej. Odwrócenie ról zmysłów. Percypowanie słuchem […] Spośród wielu istniejących i nieistniejących (jeszcze) procedur postępowania stosowanych w pisaniu wymienić można: 1. (z uwagi na przebiegi aktów twórczych) kompozycję maszynową - polegającą na wyznaczeniu zbioru elementów, czynnika przypadku i selekcji; 2. (z uwagi na techniki wykonywania (pisania)) "cut-up"; 3. (z uwagi na cele) wiersz krytyczny. […]” („Poezja cybernetyczna – samookreślenie”). W swoim tekście umieszczonym w towarzyszącym wystawie katalogu Mariusz Pisarski tak określa twórczość artystów: „Oczywistym punktem odniesienia dla utworów Podgórniego, który swoją internetową stronę-galerię przedstawia w kilku wymownych słowach “gylyryjyn fytyryz lydywych cybyrstyrcyj”, jest dada i futuryzm. Romana Bromboszcza i Tomasza Misiaka możemy odnieść do poczynań i idei ruchu Fluxus. Działalność wszystkich trzech twórców (zwłaszcza tą "żywą”, animowaną, dźwiękową) możemy z kolei nazwać rodzajem performance, który odbywa się na ekranie komputera […] „
 
 
 
Digital works of Roman Bromboszcz, Łukasz Podgórni and Tomasz Misiak are not easily approachable at a first glance. One can say these works live their own lives, completely self-sufficient, indifferent to their readers. But once they manage to hook us up during their short lived performances, we start feeling their heartbeat, we can even start experiencing some sort of a pleasure of reading, and the aforementioned questions arise.
 
The obvious point of reference for the works of Podgórni are dada and futurism. On his website he welcomes us with few self explanatory, though written in gibberish, words “gylyryjyn fytyryz lydywych cybyrstyrcyj”. Roman Bromboszcz and Tomasz Misiak may be indebted in the works of the Fluxus movement, their sonic, animated works can be seen as a form of a performance taking place on the computer screen. Having put them in the broader context, we can easily come to an end with our comparative research. But there is another tradition which might be more crucial, if not central for all three authors. [Mariusz Pisarski]
 
 

 
Mariusz Pisarski tekst pl / text ang
(pełna wersja tekstu z katalogu full version)