Galeria AT

 
 
KSIĄŻKA I CO DALEJ 9 / BOOK AND WHAT NEXT 9
 
 

Zbigniew Sałaj

"Język w drewutni" /  Tongue in the  woodshed

26.04 - 05.05.2010

 

 
Zbigniew Sałaj (ur. 1961r. w Inowrocławiu); w latach 1981-86 studiował na Wydziałach Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, gdzie wraz z Grzegorzem Sztwiertnią prowadzi Pracownię Interdyscyplinarną. Miał ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych (m.in. w Galerii Otwarta Pracownia, Galerii Potocka, Galerii Starmach), oraz brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, na których prezentował malarstwo, rysunek, obiekty papierowe, mobilne instalacje, fotografie oraz akcje plenerowe. Prace jego znajdują się w zbiorach:  Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria), Muzeum Miasta Aalst (Belgia), Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacji im. Konrada Adenauera (Niemcy), Biblioteki Uniwersytetu w Stanford (USA), Biblioteki San Giovanni w Pesaro (Włochy), Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Austrii, Włoszech, Litwie, USA, Belgii, Hiszpanii, Szwecji. Mieszka i pracuje w Krakowie.
Zbigniew Sałaj zajmuje się malarstwem sztalugowym, malarskim environment, rysunkiem, obiektami z papieru, instalacją, sztuką ziemi oraz wideo. Miedzy innymi pokrywał wielowarstwowo malarskim wałkiem obrazy i przestrzeń galerii. Najbardziej znane są, tworzone przez niego oryginalną metodą, statyczne i ruchome obiekty z papieru, a także przedmioty nawiązujące do koncepcji książki artystycznej. Klejone na krawędziach bryty papieru opracowuje w postaci zwartych obiektów bądź utworów amorficznych, przyjmujących formę w zależności od ustawienia i kształtu podłoża. Często powstają przedmioty podatne na manipulowanie ich formą przez dotyk. Przez ostatnich kilka lat realizował serię prac roboczo nazwanych "biblioteką indyferentną", na którą składa się wiele pojedynczych form papierowych dających się przekształcać w obrębie własnego, autonomicznego obszaru. Jedną z tych prac jest "język", zrealizowany z zadrukowanego tekstem papieru. Kolejna realizacja to "alfabet", w którym posługując się pełnym zestawem liter łacińskich, proponuje widzowi rozkodowywanie znaków, spektakl mobilnego doświadczania następujących po sobie, ciągle zmieniających się graficznych układów. Jak mówi artysta: „czytelny alfabet łaciński jako główny aktor pojawia się na scenie tylko raz na dwanaście godzin (jego rola trwa kilkadziesiąt sekund)”.
 

 

Zbigniew Salaj (born 1961 in Inowroclaw); he graduated from Academy of Fine Arts in Cracow having studied in the Faculties of Painting and Graphic Arts between 1981-1986. Zbigniew Salaj works in the Faculty of Painting at the Academy of Arts in Cracow where he runs an Interdisciplinary Studio, PhD. His works include painting, painting environment, drawing, paper objects, installation art, earth art and video. Using a paint runner he covers paintings and gallery spaces with multilayers of paint. The most famous of his paper art are static or mobile paper objects created using his own original method as well as objects referring to the concept of book art. Paper solids are glued together at the edges to create compact objects or amorphic formations. These creations often take their forms according to the current positioning or shape of the surface to which they are applied. Often objects susceptible to touch are created so their form can be manipulated while touched. Zbigniew Salaj took part in more than 20 individual exhibitions as well as several dozen group shows in Poland and abroad exhibiting paintings, drawings, paper objects, mobile installation art and photography. He has also been involved in many ‘en plein air’ initiatives. His works are part of the permanent collections of: The Museum of Contemporary Art Foundation in Cracow (Poland), The National Museum in Cracow (Poland), The Jagiellonian University Museum (Poland), University of Fribourg (Switzerland), City of Aalst Museum (Belgium), Book Art Museum in Lodz (Poland), The Library of the University of Lodz (Poland), Konrad Adenauer Foundation (Germany), Stanford University Library (USA), St. John’s Library in Pesaro (Italy). His works also form part of private collections in Poland, Germany, Switzerland, France, Austria, Italy, Latvia, USA, Belgium, Spain, Sweden and UK. He works and lives in Cracow.  

 
tekst Zbigniew Sałaj