Galeria AT

 

 
KONRAD KUZYSZYN
 
2002-2003
 
17 - 21.02.2003
 
 
 
Konrad Kuzyszyn (ur.1961r. w Białymstoku); w latach 1985-90 studiował w PWSSP w Łodzi. Od 1994 roku jest asystentem w Pracowni Fotografii prof. Ireneusza Pierzgalskiego w ASP w Łodzi. Swoje prace artystyczne prezentował na licznych wystawach indywidualnych m.in. w Galerii FF, Łódź, Galerii Arsenał, Białystok, Galerii Mała CSW/ZPAF Warszawa, Galerii Pokaz, Warszawa, Galerii CSW Łaźnia, Gdańsk, Galerii ON, Poznań, Galerii Wschodnia, Łódź, Sielska Gallery, Strasbourg, Francja, oraz brał udział w wystawach zbiorowych w Polsce, Francji, Niemczech, Finlandii, Rosji, Ukrainie, Holandii, Austrii, Japonii, na Węgrzech. Więcej na stronie Culture.pl
Podstawowym medium artystycznym jakim posługuje się Konrad Kuzyszyn w swojej sztuce jest fotografia. Jest ona sytuowana bardzo często w precyzyjnie zaaranżowanych instalacjach i stanowi konstytucyjny aspekt wypowiedzi artysty. Fotografia - jedna z możliwości "realistycznego" unaoczniania rzeczywistości - jest dla artysty pretekstem do stwarzania egzystencjalnie istotnych sytuacji. W pracach Kuzyszyna, realizowanych zazwyczaj w minimalistycznej skali, spotykamy się ze szczególnym traktowaniem ciała człowieka. I co istotne, są to wizerunki ciała, a nie jego fizyczna obecność. Artysta skupia się na wybranych fragmentach ciała, takich jak na przykład oku, dłoni, twarzy, wycinku skóry etc, uzyskując w podświetlanych wewnętrznie obiektach fotograficznych, intymną, tajemniczą i intrygującą atmosferę. W ostatnich jego pracach pojawia się także czaszka /"Zapis wnętrza"/, która zdaje się symbolizować tu aspekt przemijania, życia i śmierci, poznawania własnej egzystencji. Prace te prowokują widza do uważnego i bliskiego kontaktu z materią cielesności, ale jednocześnie nie tworzą przedstawień epatujących grozą. Są to realizacje zawierające, poza wszelkimi aspektami filozoficznej zadumy, dużą dozę poetyckiej estetyki. W swoich przedstawieniach ciała artysta dąży do poznawania personalistycznego świata i jak sam mówi: "w mięsnych uniformach, które przyszło nam nosić i które są niezwykłym darem, zawiera się wtajemniczenie egzystencjalne będące gatunkiem doświadczania i uświadomienia istnienia". W aranżowanych w galeriach instalacjach Kuzyszyn wykorzystuje współczesną technologię, elektronikę /tj. ciekłokrystaliczne ekrany, okablowanie, magnetowidy, małe telewizory itp./, której nie maskuje, nie ukrywa przed widzem, co sprawia, że integralnie współuczestniczy ona w budowaniu sensów wypowiedzi artystycznej; stanowi rodzaj "cywilizacyjnego krwioobiegu" magicznie zasilającego fenomen natury.
 

 
Izabela Kowalczyk tekst