Galeria AT

 

INGE MAHN

Uwaga zły pies ! / Beware of the dog !

12 - 23.10.2015

Inge Mahn (ur.1943 r. w Teschen); studiowała w latach 1964-1971 w Pracowni Rzeźby Josepha Beuysa w Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf. Prowadziła zajęcia ze studentami na kilku uczelniach plastycznych w Niemczech, m.in. w Düsseldorfie Stuttgarcie, Berlinie. Od kilku lat prowadzi Stallmuseum w Gross Fredenwalde. Prace artystyczne wystawiała na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych m.in. w PS 1, New York, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Diane Brown Gallery, New York, Kunsthalle, Helsinki, Städt. Galerie im Lenbachhaus, Monachium, Apollohuis, Eindhoven, Galerie Bruster, Wuppertal, Emerson Gallery, Galerie Max Hetzler Berlin, oraz brała udział w wielu wystawach zbiorowych w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Anglii, Danii, Francji, Szwecji, Norwegii, Islandii. Uczestniczyła m.in. w „documenta 5”, w Kassel (1973) i „Zeitlos”, w Hamburger Bahnhof, Berlin (1988). Mieszka i pracuje w Berlinie i Gross Fredenwalde.
Inge Mahn (b. 1943 in Teschen); he studied in the years 1964-1971 in the Sculpture Studio of Joseph Beuys in Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf. She conducted classes with students at several of art academy in Germany, among others, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin. For several years leading Stallmuseum in Gross Fredenwalde. Works of art exhibited at several dozen solo exhibitions, among others, PS 1, New York, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Diane Brown Gallery, New York, Kunsthalle Helsinki, Städt. Galerie im Lenbachhaus, Munich, Apollohuis, Eindhoven, Galerie Bruster, Wuppertal, Emerson Gallery, Galerie Max Hetzler in Berlin, and has participated in many group exhibitions in Germany, Italy, Spain, England, Denmark, France, Sweden, Norway, Iceland. She participated, among others, in the "documenta 5" in Kassel (1973) and "Zeitlos" in Hamburger Bahnhof, Berlin (1988). She lives and works in Berlin and Gross Fredenwalde.