Galeria AT

 
 
SEF PEETERS (Holandia)
 
Tutaj ja stoję / Here I stand
 
13 - 24.05.2013
 
 
 
Spotykając prace Sef Peetersa widz zostaje wytrącony z powagi i „nabożności” w traktowaniu dzieła sztuki, wchodzi raczej w sferę dziecięcych marzeń i bezpośredniości doświadczeń. Ten rodzaj kreacji artystycznej uwidacznia się wyraźnie także w ostatnich pracach artysty, w których podstawowymi elementami są litery, słowa. Realizacje te nawiązują do poezji konkretnej i wizualnej, gdzie litery, słowa, tekst - sytuowane w przestrzeni lub na ścianie galerii, stanowiące niezależny byt przedmiotowy - wyznaczają specyficzne pole gry językowej i znaczeniowej tożsamości pojmowania świata przez artystę. Tworzy kompozycje liternicze/słowne, w których przestrzeń, ruch, światło, kolor oraz krój czcionki, integralnie współbrzmią z sensami lingwistycznymi. W pracy, która była prezentowana w Galerii AT, przesyconej egzystencjalną zadumą i odwołującej się do pamięci, artysta bazuje na nazwiskach artystów holenderskich i polskich, którzy zmarli w ostatnim czasie.
 
 

Sef Peeters (b. 1947 in Venlo, Netherlands); in 1965-1973 studied at the Academy of Fine Arts in Tilburg, Amsterdam, Krefeld, Maastricht. He was a lecturer at the Academy Minerva, Groningen Hanzehogeschool and AKV / st.Joost, Breda en Den Bosch. Works of art exhibited at dozens of solo exhibitions including at the Galerie Sudurgata, Reykjavik, Iceland, Galerie De Appel, Amsterdam, Galerie Buro Berlin, Galerie A, Amsterdam, Akumulatory 2 Gallery, Poznan, Galerie Wittenbrink, Munich, Galerie Akinci, Amsterdam, Lokaal 01, Antwerpen, Forum Kunst, Rottweil, Germany, Medium Gallery, Groningen and has participated in group exhibitions in the Netherlands, Germany, Poland, USA, Denmark, England. He lives and works in Breda. The work that is presented in the AT Gallery, saturated with existential musing and appealing to the memory of the artists from Holland and Poland who died recently.                   

Two years ago I worked in Argument Vertoningsruimte in Tilburg; this was after a period of relative calm in my artistic pursuits since 2007. I wanted to reflect on my work, to see what inspired me and what could give direction to my restart. I drew a railing on the wall, referring to the fences that I made just before and during my stay in New York (1987-88). It made visible the present and tomorrow, the here and the far. It also gave space to the here and now, and a view of tomorrow. For this exhibition, I shall expand upon this work”. [Sef Peeters]