Galeria AT

 
 
 
 
CEZARY STANISZEWSKI
 
Ostatnie prace
 
02 - 14.04.2001
 
 

 
 
 
Spotykając się z pracami książkowymi Cezarego Staniszewskiego, ze światem minimalnych środków i maksymalnych, analitycznych kondensacji myśli, natrafiamy na problem książki jako takiej, z wagą i rangą jej kilkusetletniego istnienia, jako nośnika wiedzy i szczególnego sposobu rozwijania wyobraźni. Książki Staniszewskiego nawiązują do sztuki analitycznej, do refleksji konceptualnej, czy do abstrakcji geometrycznej, jak również korespondują pośrednio z myślą filozoficzną m. in. Fryderyka Nietzsche, J. P. Sartra czy Ludwiga Wittgensteina. Ostatnie prace artysty opierały się na kodowaniu tekstu - form plastyczno-wizualnych - opierając się bezpośrednio na zapisie alfabetu Morsea. I tak, u niego kreski "grube" to kropki, a kreski "cienkie" to kreski. Tym kodem "pisał/rysował" ; zapisywał na setkach stron swoje przemyślenia filozoficzne, egzystencjalne. Budował swój świat. (Tomasz Wilmański) 
 
 
tekst Tomasz Wilmański