Galeria AT

ZBIGNIEW TASZYCKI
 
 

Zbigniew Taszycki (ur. 1955r. w Poznaniu); studiował w latach 1976 -1981 w PWSSP w Poznaniu. Dyplom zrealizował w 1982 roku w Pracowni Rysunku prof. Jarosława Kozłowskiego. Jego prace (instalacje, obrazy, rysunki) pokazywane były na wystawach m.in. w Seulu, Fukushimie, Petach Tikva, Marsylii, Berlinie, Assen, Wilnie, Tallinnie, Budapeszcie i wielu miastach Polski. Miał ponad 40 wystaw indywidualnych i uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce, Finlandii, Niemczech, Francji, Estonii, na Litwie. Od 2010 prowadzi pracownię rysunku na Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest redaktorem „Magazynu Sztuki”. W sztuce zajmuje się malarstwem, aranżacją przestrzeni. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Zbigniew Taszycki (b. 1955. Poznan); studied in the years 1976 -1981 in the Academy of Fine Arts in Poznan. Diploma completed in 1982 in the Studio of Drawing Prof. Jaroslaw Kozlowski. His works (installations, paintings, drawings) were shown at exhibitions, among others, Seoul, Fukushima, Petach Tikva, Marseille, Berlin, Assen, Vilnius, Tallinn, Budapest and many Polish cities. He has had over 40 solo exhibitions and participated in numerous group exhibitions in Poland, Finland, Germany, France, Estonia, Lithuania. Since 2010, runs a drawing at the Academy of Art in Szczecin. He is editor of the "Magazine of Art". In the play deals with the painting, arranging space. Lives and works in Poznan.

więcej / more
 
Wystawy w Galerii AT / Exhibitions in AT Gallery
 
indywidualne / ona man shows:
1991 - bez tytułu >>
1992 - bez tytułu
1995 - bez tytułu >>
1999 - bez tytułu >>
2003 - bez tytułu >>
2015 - bez tytułu >>
2022 - bez tytułu >>
 
zbiorowe / groups:
1995 - "Dotknięcie przedmiotu" (Galeria Miejska Arsenał Poznań)
1996 - "Pomiędzy" (Tallinn Art Hall, Tallin, Estonia) >>
1997 - "Lekkość rzeczy" (Bunkier Sztuki Kraków) >>
1999 - "30X30"
2002 - "Czarnobiałe"
2003 - "Lekkość rzeczy" (CSW Zamek Ujazdowski Warszawa) >>
2007 - "Blisko / Daleko" (Galeria AT 1982 - 2007)
2010 - "Czas personalny a przestrzeń" (MCSW Elektrownia, Radom)
2017 - "3 x 4" - 35 lat Galerii AT >>