Galeria AT

 

ZBIGNIEW TASZYCKI

bez tytułu

01 - 05.02.1999

 

Generalnym problemem sztuki jaką zajmuje się Zbigniew Taszycki jest przestrzeń; przestrzeń konkretnych miejsc-pomieszczeń. Artysta w ostatnich latach aranżuje, anektuje zastane miejsca-galerie, podkreślając lub zmieniając specyfikę architektoniczno-wrażeniowe sali, w której wypowiada się artystycznie. Dokonując najczęściej minimalistycznych interwencji zaznacza w niej określony "ślad" /kolorem, światłem/ wyraźnie określając bryłę miejsca, zastany układ architektoniczny, a także wprowadza swój emocjonalny stosunek do bycia w nim. Zamalowuje np. ściany galerii na kolor czerwony, instaluje systemy żarówek, wysypuje na podłodze geometryczne formy z soli. Bardzo istotnym elementem tych aranżacji jest światło, które warunkuje wrażenia zmysłowe obecności i buduje jednocześnie jej nowe, często zaskakującą jakość. Artysta odwołuje się w pewnym sensie do naszej psychofizjologii widzenia, zaprzecza oczywistościom postrzegania rzeczywistości, weryfikuje naszą percepcję i wprowadza twórczy niepokój w naszym doświadczaniu przestrzeni galerii.