Galeria AT

 

 

TOTAL AREA

Artur Klinau (Białoruś / Byelorussia)

Ranato Nicolodi (Belgia / Belgium)

Tomasz Wilmański (Polska / Poland)

 

30.04 - 11.05.2012

 

Prace artystów uczestniczących w wystawie TOTAL AREA czerpią w jakimś sensie inspiracje z wizualnej sfery, jaką prezentowała totalitarna architektura czasów faszyzmu czy komunizmu. W formie symbolicznej nawiązują do „nieludzkiej” w skali i ideologicznej w zamyśle, koncepcji zniewalającego kształtowania mentalności ludzi. Belgijski artysta Renato Nicolodi w swoich architektonicznych obrazowaniach - rzeźbach, grafikach - minimalistycznych, symetrycznych w formie, charakteryzujących się powściągliwą klasyczną surowością, nawiązuje do języka form głównych utopijnych architektów, takich jak Etienne-Louis Boullee i Claude-Nicolas Ledoux. Przestrzenie Nicolodiego uporządkowane są wręcz w sposób matematyczny. Artur Klinaú, białoruski artysta, architekt z wykształcenia, zafascynowany jest miastem, w którym mieszka – Mińskiem. W wydanej w 2008 książce „Mińsk. Przewodnik po Mieście Słońca”, bogato ilustrowanej fotografiami socrealistycznej architektury miasta, Klinaú odwołuje się przede wszystkim do sowieckiej spuścizny tego miejsca. Dla niego z jednej strony jest to nijakie, betonowe miasto, z drugiej strony Miasto Słońca to też miasto (pomnik cywilizacji) imperialnej architektury o geometrii trzymającej się zasady złotego podziału tak konsekwentnie, że wśród doskonałych proporcji zawsze jakoś brakowało miejsca dla człowieka. Prace Tomasza Wilmańskiego, w swojej ikonografii, od wielu lat nawiązują do aspektów architektonicznych. Artystę interesuje przede wszystkim ascetyczny, czy wręcz metafizyczny klimat - malowanych, rysowanych - budowli. Są to obrazowania wyimaginowane, nie odnoszące się do konkretnie istniejących w rzeczywistości sytuacji architektonicznych. Budowle „symboliczne”, które mogą niepokoić, jak i stwarzać wrażenie potrzeby zmierzania do idealnej formy i harmonii.

english text