Galeria AT

 

SŁAWOMIR BRZOSKA
Księgi hermetyczne
Hermetics books
 
otwarcie wystawy 15.04.2024 o godz. 18.00
wystawa czynna do 26.04.2024 w godz. 15-18
(sobota, niedziela galeria nieczynna)
 
Sławomir Brzoska (ur. 1967r. w Szopienicach); studiował w Instytucie Kształcenia Plastycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie. Dyplom uzyskał w pracowni rzeźby w 1995 roku. Obecnie prowadzi Pracownię Działań Przestrzennych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, oraz Pracownię Działań Przestrzennych w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmuje się rzeźbą, sztuką instalacji, książką artystyczną, wideo, landartem, performance oraz nomadycznym doświadczaniem świata.
Wystawa prezentowana w cyklu "Książka i co dalej" >>
 
Sławomir Brzoska (b. 1967 in Szopienice); studied at the Institute of Art Education of the Silesia University in Katowice. Diploma in sculpture studio in 1995. Currently, he runs Spatial Activities Studio at the University of Arts in Poznań and at the Academy of Fine Arts in Katowice. He deals with sculpture, installation art, art book, video, land art, performance and nomadic experience of the world.

Exhibition presented in series "Book and what next" >>

 
Więcej / More