Galeria AT

JACEK JAGIELSKI

W kręgu / In a cirkle

08 – 26.03.2021

Jacek Jagielski (ur. 1956); studiował rzeźbę w PWSSP, w Poznaniu (obecnie UAP), gdzie w 1984 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Józefa Kopczyńskiego i rysunku prof. Jarosława Kozłowskiego. Od 1984 roku nieprzerwanie związany jest z macierzystą uczelnią. Obecnie prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeźby w UAP. Jego działalności naukowo-dydaktycznej ustawicznie towarzyszy własna, personalna aktywność artystyczna. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, oraz w Danii, Wielkiej Brytanii, Republice Czeskiej, Estonii, na Słowacji, Litwie,  Niemczech, Szwecji, na Ukrainie, Francji, w Rosji, Szwajcarii, we Włoszech i Japonii. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Jacek Jagielski (born 1956); studied sculpture at PWSSP in Poznań (now UAP), where in 1984 he obtained a diploma in  studio of Prof. Józef Kopczyński and a drawing by Prof. Jarosław Kozłowski. Since 1984, he has been continuously associated with Poznan’s university. Currently, he runs the Sculpture Studio at Faculty of Sculpture. His research and teaching activity is constantly accompanied by his own personal artistic activity. He has presented his works at numerous individual and collective exhibitions in Poland, as well as in Denmark, Great Britain,  Czech Republic, Estonia, Slovakia, Lithuania, Germany, Sweden, Ukraine, France, Russia, Switzerland, Italy and Japan. He lives and works in Poznań.

więcej / more


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
katalog wystawy "Przyczyny i skutki"
format:21x26 cm, 112 str.
naklad 250
 
do nabycia w Galerii Miejskiej Arsenał