Galeria AT

 

JAROSŁAW KOZŁOWSKI

STANDARDY AFRYKAŃSKIE - WERSJA POSTKOLONIALNA

 AFRICAN STANDARDS - POSTCOLONIAL VERSION

21.02 - 04.03.2011 

 

Jarosław Kozłowski zajmuje się w sztuce instalacją z wykorzystaniem różnych mediów, takich jak m.in. rysunek, światło, dźwięk, fotografia, przedmioty gotowe. Jest też autorem książek artystycznych oraz działań typu performance. Twórczość artysty w całej swojej różnorodności i wieloletnich doświadczeniach artystycznych ma genezę przede wszystkim w refleksji konceptualnej. Cechuje ją krytyczno-analityczny dyskurs ze sztuką i mechanizmami percepcji, autorefleksja i budowanie korelacji między gramatyką języka artystycznego a sferą znaczeń. Od 1999 roku Kozłowski zrealizuje prace w cyklu "Standardy ..." (np. “Standardy europejskie - wersja polska”). Odnosi się w nim w sposób bezpośredni i ironiczny do rzeczywistości w jej politycznym wymiarze.

Na wystawie Jarosław Kozlowski zaprezentował pracę składającą się z jedenastu fotografii (wykonanych przez autora w Lusace, Zambia w 2001 roku), dwunastu afrykańskich masek rytualnych, karty do gry (oprawionej w ramkę) oraz z filmu wideo (ukazujący permanentny proces krojenia kromki chleba).

-----

Jarosław Kozłowski (born 1945 in Srem); one of the most outstanding contemporary Polish artists, long affiliated with the conceptual movement. Between 1963-1969 he studied painting at the State Graduate School of Fine Arts in Poznań (currently the University of Art in Poznań), where he has been teaching in Drawing Studio since 1967. Between 1981-1987 he served as president of the Academy. He also ran the Galeria Akumulatory 2 in Poznań from 1972 to 1990, where he provided a platform for both Polish and foreign avant-garde artists. Between 1991-1993 he served as curator for the gallery and collection of the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw. Kozłowski held fellowships at the British Council in London in 1979, and at DAAD in Berlin from 1984 to 1985. Kozłowski has had many solo and group shows in gallery’s and museum’s: in Galeria Akumulatory 2, Poznan, in Galeria Foksal, Warsaw, Galerie Rene Block, Berlin, Galeria Piwna 20/26, Warsaw, daadgalerie, Berlin, Matt’s Gallery, London, Museet for Samtidskunst, Oslo, Galeria Potocka, Cracow, National Museum in Poznan, Emerson Gallery, Berlin, Fundacja Profile, Warsaw,  Starmach Gallery, Cracow, Bunkier Sztuki, Cracow. In AT Gallery he showed art works two time: at 1999 and 2005 (solo shows). He lives and works in Poznań.

As one of the most outstanding contemporary Polish artists, long affiliated with the conceptual movement, Kozłowski has been exhibiting since 1967. His work consists chiefly of installations that incorporate media such as drawing, light, sound, photography and objects. He is also an author of art books, as well as working in photography, drawing, painting and performance pieces.Kozłowski's rich and multifaceted work has its roots in conceptualism. It is marked by a critical-analytical discourse with art and the mechanisms of perception, self-reflection and the building of correlations between the grammar of the artistic language and the sphere of meaning.

In 1999 Kozłowski exhibited his work from a new series titled "European Standards" at Matt's Gallery in London (and in AT Gallery). In it, he makes both direct and ironic references to the political dimension of reality. One element that appears consistently in consecutive versions of "Standards" is embroidered tapestries sporting popular slogans such as "Poland for Poles" (in the Polish version), "Freedom of religion" or "National culture".