Galeria AT

 

ANDRZEJ PEPŁOŃSKI

Uluru

25.04 – 06.05.2022

 

Wystawa w Galerii AT pt. „ULURU” była kolejną, w tym przypadku drugą, wersją z cyklu realizacji inspirowanych i dedykowanych miejscom szczególnym. Jak pisze autor: „jednym z symboli Australii jest znajdująca się w centralnej części Wielkiego Pustkowia (Terytorium Północne) Święta Góra Aborygenów z plemienia Anangu - ULURU. Wierzą oni, że to tutaj, w Czasie Snu rozpoczął się akt stworzenia świata. Po latach brutalnej kolonizacji, profanowania i zadeptywania przez turystów sanktuarium Góry Uluru, w roku 2019 rząd Australii nadał jej status rezerwatu z zakazem wchodzenia i komercyjnej eksploracji.

Exhibition at the AT Gallery titled "ULURU" was another, in this case the second, version from a series of projects inspired by and dedicated to special places. As the author writes: "one of the symbols of Australia is the Holy Mountain of the Anangu tribe - ULURU, located in the central part of the Great Wilderness (Northern Territory). They believe that it was here, in the Dreamtime, that the act of creating the world began. After years of brutal colonization, desecration and trampling of the Mount Uluru sanctuary by tourists, in 2019 the Australian government granted it the status of a reserve with a ban on entry and commercial exploration.