Galeria AT

 

TOMASZ WILMAŃSKI

PEJZAŻE

15 - 19.11.1999

 

Tomasz Wilmański zajmuje się w sztuce rzeźbą, rysunkiem, instalacjo, książką artystyczną, performance, poezją wizualną i dźwiękową. Prace artysty trudno jednoznacznie przypisać do jednej określonej formy wypowiedzi artystycznej; występują w nich różne, często przeciwstawne, media, różne sfery percepcji tj. dźwięki, obrazy, formy przestrzenne, teksty.

/.../ "Artysta używa tworzonych przez siebie przestrzeni, swoich "otwarć", jako sieci, którymi łowi cząstki świata - rzeczy, głosy, klimaty - i przeobraża je w ich własne ślady. Ślady rzeczy i rzecz zostają rozłączone: w szczelinach tego rozwarcia rzeczy wyzbywają się ciężaru swojej poprzedniej egzystencji i zamieniają się w byty enigmatyczne.

/.../ Owe przestrzenie łowne wynoszą na powierzchnię różne cząstki, które Wilmański instaluje w swojej sztuce: obiekty, książki, czynności, dźwięki, profile architektoniczne, natury /rysunki, obrazy/.

/.../ Te nieoczekiwane przemiany jakości sprawiają, że związki pomiędzy poszczególnymi wątkami danego utworu stają się nieoczywiste. W ten sposób obszar utworu zostaje rozhermetyzowany: otwiera się ku zewnętrzności, ale rozszczepia także własną wewnętrzność; jego ontologia jawi się jako nieciągła.

/.../ Nie bez przyczyny Tomasz Wilmański mówi, że sztuka jest procesem magicznym. Powstaje z dotykania rzeczy świata i przenoszenia ich w przestrzeń naszej wewnętrzności. Tam przestają być one rzeczami: stają się zjawiskiem."

(Alicja Kępińska - fragmenty tekstu)

Na wystawie "Pejzaże", powstałej po podróży Tomasza Wilmańskiego dookoła Europy (Polska, Niemcy, Francja, Włochy, Austria, Czechy), artysta zaprezentował 6 obrazów (papa dachowa, farba olejna), 6 tekstów umieszczonych pod obrazami bezpośrednio na ścianie galerii, oraz permanetnie odtważanego dźwięku (teksty przetworzone komputerowo - nałożone na siebie)