Galeria AT

 

 

HANNA ŁUCZAK

SIEĆ / NET

02 - 09.11.1993

 

 

Hanna Łuczak zajmuje się rysunkiem i instalacjami przestrzennymi. Rysunek jest dla artystki podstawowe formą wypowiedzi artystycznej; stanowi w wielu wypadkach dominujący, w sensie intensywności i potencjalności, element aranżujący przestrzeń galerii. Wykonywane oryginalną metodą rysunki Hanny Łuczak /całość kartonu pokryta grafitem, delikatne kreski rysunku to biały, niezarysowany walor kartonu/ odwołują się do poetyckiej transformacji motywów zwierzęcych, form geometrycznych, przedmiotów. Często rysunek jest integralne częścią instalacji przestrzennej, do realizacji których artystka używa m.in. przedmiotów gotowych np. krzesła, drabiny, łańcuch, okulary itp. Instalacje te stanowią specyficzny świat niedopowiedzeń /"zatrzymania", "zakrywania", "zamykania"/, symbolicznych odniesień do przeszłości, do czasu minionego, nasyconego poetyckim, niepokojącym nastrojem.